วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ทิป การแปลงตัวเลขเป็นคำภาษาอังกฤษใน Microsoft Excel


การแปลงตัวเลขเป็นคำภาษาอังกฤษใน Microsoft Excel


หลายคนคงเคยให้ฟังก์ชั่น BAHTTEXT ของ Microsoft Excel ในการแปลงตัวเลขไปเป็นตัวอักษรภาษาไทยกับมาบ้างแล้ว เช่น 54.15 ฟังก์ชั่นนี้จะแปลงเป็น ห้าสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์ แต่ถ้าเราต้องการแปลงตัวเลขนี้เป็น Fifty Four Dollars And Fifteen Cents กลับไม่มีฟังก์ชั่นใดๆ สามารถทำได้

ฟังก์ชั่นในการแปลงตัวเลขเป็นคำภาษาอังกฤษนี้ เป็นที่เรียกร้องมานานแล้ว แต่จนแล้วจนรอด ทางไมโครซอร์ฟก็ไม่ออกฟังก์ชั่นนี้มาให้ใช้ซักที แต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือ ฟังก์ชั่นในการแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาไทยกลับมีมากับโปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่รุ่นแรกๆ แล้ว จนมีฝรั่งบางคนกระแนะกระแหนว่า สาเหตุที่ Excel มีฟังก์ชั่นแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาไทยนั้น ก็เพราะคนที่เขียนโปรแกรม Excel ชอบอาหารไทย และรู้จักกับเจ้าของร้านอาหารไทยแห่งหนึ่ง จึงได้สร้างฟังก์ชั่น BAHTTEXT ให้

อย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของไมโครซอร์ฟก็มี ฟังก์ชันตัวอย่าง ในรูปแบบของ Microsoft Visual Basic for Applications ซึ่งสามารถใช้ในการแปลงตัวเลขเป็นคำภาษาอังกฤษได้ โดยทางไมโครซอร์ฟอนุมานว่า เรามีความคุ้นเคยกับภาษา และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้การเขียนโปรแกรม (อ้าว หมายความว่าไงเนี่ย)

ดังนั้น เราจึงพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาสำหรับผู้ที่ไม่มีความคุ้นเคยกับภาษา และเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม จะได้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้ โดยดาวน์โหลดไฟล์ Add-Inนี้ ไปใช้งาน ซึ่งฟังก์ชั่นที่อยู่ในไฟล์ Add-In นี้ได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถมากกว่าฟังก์ชั่นที่อยู่ในเว็บไซต์ของไมโครซอร์ฟอีกด้วย

วิธีการใช้งาน

1. ให้ทำการการดาวน์โหลดโปรแกรม Add-In และทำการแตกไฟล์ออกมาก่อน จากนั้นทำการเพิ่ม Add-Inเข้าไปในโปรแกรม Excel
2. วิธีนี้เป็นการป้อนข้อมูลเข้าไปในฟังก์ชั่นโดยตรง เช่น พิมพ์=NumToEng(54.15)เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นFifty Four And Fifteen
3. เป็นการใช้ฟังก์ชั่นแบบอ้างอิงเซลล์ เช่น พิมพ์54.15 ในเซลล์ A1จากนั้นพิมพ์=NumToEng(A1) ในเซลล์ A2เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นFifty Four And Fifteenเช่นกัน

ความสามารถอื่นๆ

1. ถ้าเราใช้สูตรว่า=NumToEng(54.15)เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นFifty Four And Fifteenจะเห็นว่าไม่มีหน่วยว่าเป็นเงินบาท หรือ ดอลล่าร์
2. ถ้าเราใช้สูตรว่า=NumToEng(54.15,"Baht","Satang")เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นFifty Four Bahts And Fifteen Satangsจะเห็นว่ามีหน่วยว่าเป็นเงินบาท และสตางค์ เพิ่มขึ้นมา
3. ในกรณีที่ไม่มีเศษสตางค์ แล้วใช้สูตรว่า=NumToEng(54,"Baht","Satang")เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นFifty Four Bahts And No Satangs
4. แต่ถ้าไม่มีเศษสตางค์ แล้วเราต้องการให้แสดงเป็นคำว่า "Only" แทน ก็ให้ใช้สูตรว่า=NumToEng(54,"Baht","Satang",True)เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นFifty Four Bahts Only

หมายเหตุ
  1. ฟังก์ชั่นนี้สามารถรองรับได้ถึง 100000000000000 (หนึ่งร้อยล้านล้าน)
  2. เนื่องจากฟังก์ชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับค่าเงิน ดังนั้นจึงรองรับทศนิยม 2 ตำแหน่ง เพราะค่าเงินต่ำสุดคือ 1 สตางค์ หรือ 1 Cent


Credit :http://www.comtrick.com/?gid=MsOffice&p=MsExcel2007NumToEng

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น